Αφορά στην αγορά των ΗΠΑ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων που εξάγουν ή θέλουν να εξάγουν τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων στις ΗΠΑ, κυρίως αυτές που είναι πιστοποιημένες με πρότυπα GFSI, σε επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων και σε συμβούλους που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων. Η TUV Austria Academy σχεδίασε το σεμινάριο, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων για την εκτενή ενημέρωσή τους σχετικά με τις απαιτήσεις του νέου νόμου των ΗΠΑ περί εκσυγχρονισμού της Ασφάλειας των Food Safety Modernization Act του Food and Drug Administration.