Αντικείμενο των δύο σεμιναρίων είναι «Η σύγχρονη μεθοδολογία Διαχείρισης Κατηγοριών» και «Ο Σχεδιασμός και η Αξιολόγηση επιτυχημένων Προωθητικών». Εμπλουτισμένα με σύγχρονο υλικό και έρευνες από διάφορους φορείς όπως το ECR, Consumer Research of Nielsen κ.α., απευθύνονται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως Category Management, Trade Marketing, Sales, Account Management, Business Development, Space Planning, Merchandising, Customer Marketing, Product & Brand Management κ.α. Τα χρηματοδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 20 και  21 Νοεμβρίου (Category Management Workshop) και 27 Νοεμβρίου (Promotions Management Workshop).