Στο πλαίσιο του κύκλου SETE Training

Πρόκειται για ολοκληρωμένη σειρά σεμιναρίων, σχεδιασμένη από το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ, στόχος των οποίων είναι να συμβάλλουν στην ανάδειξη των δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι απαραίτητες για τους διευθυντές, προϊσταμένους και υπεύθυνους τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων. Τα συγκεκριμένα σεμινάρια είναι εξ ολοκλήρου βιωματικά και έχουν σχεδιαστεί πάνω σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε να προσφέρουν στους συμμετέχοντες ρεαλιστικές, πρακτικές και συγκεκριμένες λύσεις που ταιριάζουν τόσο με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης τους, όσο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.