Υλοποιούνται από τον Stem

Ο Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας και Μαθηματικών Stem θα βρίσκεται στα καταστήματα ΙΚΕΑ, για να υλοποιήσει από δύο σεμινάρια στο κάθε κατάστημα, με σκοπό να εξοικειώσει τα παιδιά ηλικιών 10 έως 12 ετών με τις νέες τεχνολογίες και να τους δώσει τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους στη ρομποτική. Συγκεκριμένα, όσοι συμμετάσχουν στα σεμινάρια, θα μπορέσουν, μεταξύ άλλων, να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με την εκπαιδευτική ρομποτική, να δημιουργήσουν λειτουργικές ρομποτικές κατασκευές, να αναπτύξουν δεξιότητες προγραμματισμού, μηχανικής και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων, αλλά και να κερδίσουν μια βάση για tablet.