Ο ΣΕΚΕΕ συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία με τον Γενικό Διευθυντή του, Γιάννη Κώτση-Γιανναράκη, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία της Ελλάδας που βγαίνει από την κρίση με πληγωμένη την επιχειρηματική της δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ανέτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ΣΕΚΕΕ ανέδειξε την ανάγκη για ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα ταχείας επιμόρφωσης των στελεχών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις νέες δεξιότητες της Ψηφιακής εποχής, καθώς και για σημαντικές επενδύσεις στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και επεσήμανε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η ίδια τις προκλήσεις της βιομηχανικής επανάστασης όταν η επένδυση σε ένα σημαντικό της έργο, το ετήσιο HORIZON 2020, είναι μικρότερη από τον ετήσιο προϋπολογισμό για έρευνα και ανάπτυξη μιας μόνο μεγάλης διεθνούς εταιρείας.