Στόχος η εξωστρέφεια του οικοσυστήματος της Βόρειας Ελλάδας
Ο ΣΕΚΕΕ και το InnovaThess προχωρούν σε συνεργασία, με στόχο τη δικτύωση, συνεργασία και ανάπτυξη της εξωστρέφειας για το οικοσύστημα καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα.

Πρώτος σταθμός είναι η συμμετοχή του InnovaThess στο Εθνικό Περίπτερο στο Mobile World Conress MWC2018, και ο συντονιστικός ρόλος του για την παρουσία των start-up της περιοχής. Η πρώτη κοινή εκδήλωση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 29/01, με στόχο την προετοιμασία της ελληνικής αποστολής στο MWC18. O Γενικός Διευθυντής του ΣΕΚΕΕ, Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, δήλωσε: «Ο ΣΕΚΕΕ πιστεύει ότι μόνο μέσα από κοινή προσπάθεια, θα δοθεί η δυνατότητα στην ελληνική καινοτομία να αποκτήσει υπόσταση και να κερδίσει τη θέση της στο διεθνές οικοσύστημα».