Στο πλαίσιο του 17ου συνεδρίου Infocom World 2015

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος – ΣΕΚΕΕ και το Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση ΑΕ – ΕΚΧΑ διοργάνωσαν την ελληνική συμμετοχή στους διαγωνισμούς, συντονίζοντας ένα ευρύ δίκτυο φορέων που υποστήριξαν και συνεισέφεραν στη διοργάνωση. Η βράβευση των εφαρμογών που διακρίθηκαν θα γίνει στο πλαίσιο του 17ου συνεδρίου Infocom World 2015: Digital Reboot – Act and Disrupt! την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Divani Caravel.