Εξέδωσε οδηγό 5 σημείων, εν όψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, πλήθος δημοσκοπήσεων θα δει το φως της δημοσιότητας και είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι βασικούς ορισμούς και συγκεκριμένες παραμέτρους κατά την ανάγνωση και ερμηνεία των στοιχείων. Για τον σκοπό αυτό, ο ΣΕΔΕΑ συνέταξε και έδωσε στη δημοσιότητα βασικό οδηγό 5 σημείων, τα οποία οι αναγνώστες των δημοσκοπήσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους. Αυτά είναι:

1. Ταυτότητα έρευνας: Στην ταυτότητα της έρευνας θα πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον η εταιρεία που διενήργησε την έρευνα, ο εντολέας, το μέγεθος του δείγματος και η γεωγραφική κάλυψη, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων, η περίοδος διεξαγωγής και το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα. Επίσης, όταν πρόκειται για δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου, θα πρέπει να δηλώνεται εάν διενεργήθηκε με χρήση κάλπης ή όχι.

2.
Δείγμα – Μέγεθος: Σε δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου για Βουλευτικές ή Ευρωεκλογές, το δείγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 άτομα. Σε δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου για Δημοτικές εκλογές, το δείγμα εξαρτάται από το μέγεθος του Δήμου, ωστόσο ενδείκνυται να μην είναι μικρότερο των 300 ατόμων.

3.
Δείγμα – Ποιότητα: (Τι αντιπροσωπεύει το δείγμα): Ως δημοσκόπηση νοείται κάθε έρευνα που το δείγμα της είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που διερευνά. Οι έρευνες που βασίζονται σε συμμετοχή με πρωτοβουλία των ίδιων των ερωτώμενων αντί για δειγματοληπτική επιλογή, δεν συνιστούν δημοσκόπηση (π.χ. ερωτηματολόγια που αναρτώνται σε διαδικτυακούς τόπους).  

4.
Πρόθεση και Εκτίμηση ψήφου: Διάκριση ανάμεσα στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου, όταν συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
   • Ο όρος πρόθεση ψήφου, αφορά σε όλες τις απαντήσεις  που δίνονται στην ερώτηση «Εάν είχαμε σήμερα εκλογές τι θα ψηφίζατε;», ακόμη και όταν δεν επιλέγεται κάποιο κόμμα ή υποψήφιος.
   • Ο όρος εκτίμηση ψήφου αφορά στην εκτίμηση των ποσοστών των κομμάτων ή των υποψηφίων χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος (δηλαδή εξαιρουμένων των απαντήσεων όπως «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα», «Δεν γνωρίζω»,  «Δεν απαντώ», «Άκυρο», «Λευκό»).

5.
Εταιρεία Δημοσκοπήσεων: Προσέξτε το όνομα της εταιρείας που διεξήγαγε την δημοσκόπηση και την ένδειξη «μέλος του ΣΕΔΕΑ». Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ (www.sedea.gr) ελέγχονται συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.