Ο Σύλλογος ευχαριστεί τους πολίτες που συμμετείχαν στις δημοσκοπήσεις

Ο Σύλλογος Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέλει να ευχαριστήσει τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία τόσο των προεκλογικών δημοσκοπήσεων όσο και στην έρευνα έξω από τα εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Η συμμετοχή τους στις έρευνες, σε συνδυασμό με τις μεθοδολογικές εξελίξεις  που ακολούθησαν τα μέλη του Συλλόγου μας, συνέβαλαν τα μέγιστα στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Γιατί χωρίς έρευνα -σε κάθε τομέα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας- η Δημοκρατία θα υποφέρει και η κοινωνία μας θα οπισθοδρομεί».