Σύμφωνα με έρευνα της Icap Employment Solutions
H Icap Employment Solutions παρουσίασε έρευνα για την Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα «Προοπτικές των νέων αλλαγών/μεταρρυθμίσεων σε Εργασιακά, Ασφαλιστικά & Αγορά Εργασίας» στις 21 Ιουνίου, στην Αθήνα.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 180 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. το 2016 και με αριθμό προσωπικού άνω των 20 ατόμων κατά το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2017. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας που προκύπτουν φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο στον κλάδο της βιομηχανίας και του εμπορίου, με πιο συχνές ειδικότητες σε τμήματα παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και σε υποστηρικτικές θέσεις σε διάφορα τμήματα της εταιρείας. Αναφορικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, εμφανίζεται έντονη εποχικότητα, όπου στο μεγαλύτερο τους ποσοστό οι ανάγκες καλύπτονται με επιτυχία μέσω εταιρειών στελέχωσης προσωπικού. Συγκεκριμένα, τα 2/3 των εταιρειών έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με εταιρεία στελέχωσης προσωπικού.