Αυξήθηκε κατά 17,07% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2012

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, η οποία έστω κι αν αφορά τεκμαρτά στοιχεία, είναι μια ενδιαφέρουσα τάση που ενδεχομένως να σηματοδοτεί το τέλος της πτώσης. Όσον αφορά στη δαπάνη ανά μέσο, η τηλεόραση αύξησε την διαφήμιση που απορροφά κατά 61,94%, το ραδιόφωνο κατά 21,53%, οι εφημερίδες κατά 8,56%, ενώ τα περιοδικά συνεχίζουν να χάνουν δαπάνη, αφού το ποσοστό των απωλειών τους ήταν 21,26%.

Στο σύνολο πρώτου 4μηνου πάντως, το πρόσημο παραμένει αρνητικό, στο -4,07%, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι έχει «φρενάρει» αισθητά η πτώση, η οποία σε προηγούμενες μετρήσεις κυμαίνονταν από -20% έως και -35%. Έτσι, το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2013, η δαπάνη σε όλα τα μέσα έφτασε στα 358.208.620 ευρώ από 373.403.474 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
Mέσο Απρίλιος 2012 Ποσοστά (%) Απρίλιος 2013 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Τηλεόραση 34.823.071 34,60 56.391.040 47,86 61,94
Περιοδικά 35.804.810 35,58 28.191.919 23,93 -21,26
Εφημερίδες 24.963.696 24,81 27.099.687 23,00 8,56
Ραδιόφωνο 5.045.675 5,01 6.131.893 5,20 21,53
Σύνολο 100.637.251 100,00 117.814.539 100,00 17,07
Mέσο Ιανουάριος- Απρίλιος 2012 Ποσοστά (%) Ιανουάριος- Απρίλιος 2013 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Τηλεόραση 147.564.801 35,52 176.309.118 49,22 19,48
Περιοδικά 122.090.504 32,70 86.603.677 24,18 -29,07
Εφημερίδες 82.805.692 22,18 77.502.524 21,64 -6,40
Ραδιόφωνο 20.942.476 5,61 17.793.300 4,97 -15,04
Σύνολο 373.403.474 100,00 358.208.620 100,00 -4,07