Ξεπέρασε το 20% η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης στην τηλεόραση

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της δαπάνης το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2013 έφτασε το 0,45% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2012.  Στο ίδιο διάστημα, η τηλεόραση αύξησε τη διαφημιστική της δαπάνη κατά 21,23% και παρέμεινε το μόνο μέσο με θετικό πρόσημο, αφού σε αρνητικούς ρυθμούς κινήθηκε η δαπάνη στα περιοδικά (-24,12%), στις εφημερίδες (-0,46%) και στο ραδιόφωνο (-7,39%).

Βέβαια, όταν τα ποσοστά αυτά τα τελευταία χρόνια δεν έπεφταν κάτω από το -15%, είναι σαφές ότι η παραπάνω εξέλιξη είναι σε ένα βαθμό θετική. Η θετική εικόνα ενισχύεται περισσότερο εάν δει κανείς τα στοιχεία του Ιουνίου, όπου η αύξηση της δαπάνης ήταν σημαντική και έφτασε το 14,06%, όταν τον περασμένο Μάιο ήταν μόλις 2,58%.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
Mέσο Ιούνιος 2012 Ποσοστά (%) Ιούνιος 2013 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Τηλεόραση 45.990.202 42,85 58.943.807 48,15 28,17
Περιοδικά 32.336.251 30,13 29.482.062 24,08 -8,83
Εφημερίδες 22.757.247 21,20 27.278.638 22,28 19,87
Ραδιόφωνο 6.245.599 5,82 6.717.442 5,49 7,55
Σύνολο 107,329.298 100,00 122.421.950 100,00 14,06
Mέσο Ιανουάριος- Ιούνιος 2012 Ποσοστά (%) Ιανουάριος- Ιούνιος 2013 Ποσοστά (%) Μεταβολή (%)
Τηλεόραση 239.793.641 40,89 290.690.971 49,34 21,23
Περιοδικά 187.971.631 32,05 142.636.999 24,21 -24,12
Εφημερίδες 126.926.159 21.64 126.340.911 21,45 -0,46
Ραδιόφωνο 31.796.754 5,42 29.447.385 5,00 -7,39
Σύνολο 586.488.185 100,00 589.116.266 100,00 0,45