Σύμφωνα με σχετική μελέτη της ICAP Group

Οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ανήλθαν στο νέο επίπεδο «ρεκόρ» των 23,6 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2014. Αύξηση στον κύκλο εργασιών τους παρουσίασαν και οι τρεις κατηγορίες ξενοδοχείων τη διετία 2013-2014 (Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας). Τα παραπάνω προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις» που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν τον κύριο «πελάτη» για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ελλάδας. Αναφορικά με τον αριθμό των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, το έτος 2015 λειτούργησαν 9.757 ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ τα ξενοδοχεία δύο αστέρων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού. Η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η προσέλκυση τουριστών από «αναδυόμενες» τουριστικές αγορές, η στοχευμένη διαφημιστική προβολή της χώρας και η αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών συνιστούν ευκαιρίες για τον κλάδο.