Σύμφωνα με τα στοιχεία Retail Audit της GfK

Συνεχίζεται έτσι η ανοδική πορεία από την περσινή χρονιά, παρά τη μέτρια επίδοση, με πτωτική μάλιστα τάση κατά το τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου 2016. Σημαντική είναι η πτώση τιμών που παρατηρείται, τόσο στις επώνυμες μεγάλες μάρκες όσο και στις πιο μικρές. Συγκεκριμένα, συνεχίζεται, αν και με μειωμένο ρυθμό, η μείωση των μεριδίων των επωνύμων μαρκών, μία τάση που ξεκίνησε από το 2014, και αποτελεί πλέον ευρωπαϊκή τάση. Η καθιέρωση των «B-brands» στο προϊοντικό μείγμα των «παραδοσιακών παικτών», αλλά και η αυξανόμενη αποδοχή που λαμβάνουν αυτά από τους καταναλωτές έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την άνοδο των ασιατικών μαρκών, δημιουργώντας μεγάλο ανταγωνισμό στο εύρος τιμών έως τα 60 ευρώ, που είναι πλέον το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς των ελαστικών (26,1%) και ενισχύεται δυναμικά.