Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες σε Facebook και Instagram, συμπεριλαμβανομένου του media buying, της ανάπτυξης πρωτότυπου περιεχομένου και του community management για τα social κανάλια.