Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP Group

H συνολική αξία της εν λόγω αγοράς εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 18% περίπου τη διετία 2012-13. Η κατηγορία των ψυγείων – ψυγειοκαταψυκτών – καταψυκτών καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αξίας της αγοράς (39% το 2013), ενώ ακολουθούν οι ηλεκτρικές κουζίνες και τα πλυντήρια ρούχων. O Μάρκος Κοντοές, Consultant στη Διεύθυνση Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, σημειώνει σχετικά: «Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και η συνεχιζόμενη δοκιμασία της αγοράς σε επίπεδο ρευστότητας, έχει επηρεάσει αρνητικά και την αγορά των λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Η συνολική αξία της αγοράς λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κινήθηκε καθοδικά τα τελευταία χρόνια και το 2013/12 εκτιμάται ότι υποχώρησε κατά 6,5%». Τέλος, εκτιμάται ότι η συνολική αγορά θα διατηρηθεί και το τρέχον έτος σε πτωτική τροχιά.