Σύμφωνα με μελέτη της ICAP Group

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της ICAP Group, η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων – πελατών του κλάδου. Η σωρευτική μείωση ήταν περίπου 26% την περίοδο 2008-2014 και ο ετήσιος ρυθμός μείωσης την περίοδο 2008-2014 στο 4,5%. Η εγχώρια αγορά των υπηρεσιών 3PL εξακολούθησε την καθοδική της πορεία και το 2014. Περαιτέρω πτώση εκτιμάται ότι παρουσίασε η συνολική αξία της αγοράς 3PL και το 2015, με ποσοστό 2-3%.