Περαιτέρω πτώση το 2013 δείχνει έρευνα της ICAP

Τα παντοπωλεία/mini markets εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 44% των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής, ενώ τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών απέσπασαν το 35% και 21% αντίστοιχα. Για τις διάφορες επιχειρήσεις, ο κλάδος της μικρής λιανικής αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κανάλι διανομής, το οποίο προσφέρει στον προμηθευτή συγκεκριμένα πλεονεκτήματα συγκριτικά με το οργανωμένο λιανεμπόριο, όπως η πώληση προϊόντων με μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, η είσπραξη απαιτήσεων με καλύτερους όρους, καθώς και η μεγαλύτερη ευκολία διείσδυσης και προβολής των προϊόντων.