Σύμφωνα με νέα μελέτη της Infobank Hellastat

Όπως μάλιστα καταδεικνύουν τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών, η αξία της εγχώριας αγοράς καλλυντικών, σε τιμές καταναλωτή, ακολούθησε πτωτική πορεία, φθάνοντας το 2012 στα 846 εκατ. ευρώ, μειούμενη περαιτέρω κατά 9,1% σε σχέση με το 2011. Επιπλέον, τα αλκοολούχα αρωματικά υποχώρησαν κατά 12,1%, ενώ τα προϊόντα μακιγιάζ σημείωσαν κάμψη 10%. Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 38 επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, οι συνολικές πωλήσεις του δείγματος το 2012 υποχώρησαν περαιτέρω κατά 11,7% στα 370,46 εκατ. ευρώ.