Σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat
Tο 2016 οι ρυθμοί υποχώρησης της αγοράς των super market εντάθηκαν λόγω της μεγαλύτερης φορολογικής επιβάρυνσης των καταναλωτών, τόσο με άμεσους όσο και έμμεσους φόρους, με συνέπεια τη σταδιακή συρρίκνωση της αγοραστικής τους δύναμης, όπως επισημαίνει πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat.

Αρνητική παράμετρο αποτέλεσε και ο περιορισμός των προσφορών των λιανεμπόρων, καθώς ο επιθετικός τιμολογιακός ανταγωνισμός που εφάρμοσαν οι μεγάλες αλυσίδες προκειμένου να αποσπάσουν καταναλωτές από τη Μαρινόπουλος δεν ευνόησε τα περιθώρια κέρδους. Έτσι, οι πωλήσεις το 2016 υποχώρησαν κατά 6,5% (έναντι 2,1% το 2015), με την πτώση σε όρους όγκου να ανέρχεται στο 8,9%, ενώ και οι 11 κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων υπέστησαν κάμψη.

Ωστόσο, μέρος της μείωσης των πωλήσεων οφείλεται στην υπολειτουργία των καταστημάτων της Μαρινόπουλος, καθώς τα έσοδα που εμφάνιζαν τα προηγούμενα χρόνια «μετατοπίστηκαν» μερικώς μόνο στις άλλες ανταγωνιστικές αλυσίδες. Πάντως, οι απώλειες που εμφανίζει ο κλάδος προήλθαν κυρίως από τις μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ αντιθέτως οι μεγάλες αλυσίδες αποδείχτηκαν ανθεκτικές σε μια πτωτική αγορά, αυξάνοντας τις πωλήσεις τους. Σύμφωνα με τον Νικόλα Γκουζέλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «οι συνθήκες που διέπουν τον κλάδο των super market θα εντείνουν την τάση περαιτέρω συγκέντρωσης σε λίγες οργανωμένες αλυσίδες και το 2017».