Στηρίζοντας φέτος τα σχολεία των 2 νησιών και τους μαθητές τους

Στόχος της φετινής εκστρατείας αγάπης ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η κάλυψη βασικών και εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών που κατοικούν στα δύο αυτά νησιά. Η ομάδα των Goody’s επισκέφθηκε τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια των Ψαρών και Άγιου Ευστράτιου για να παραδώσει στα παιδιά και το διδακτικό προσωπικό αγαθά που θα διευκολύνουν την εκπαιδευτική καθημερινότητά τους, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, φωτοτυπικά μηχανήματα, παιχνίδια, βιβλιοθήκες, βιβλία και άλλα χρήσιμα εκπαιδευτικά υλικά. Από το 2002 το κοινωνικό πρόγραμμα ArGOODaki έχει βοηθήσει πάνω από 15.000 παιδιά και τις οικογένειές τους, έχει υλοποιήσει 14 διαφορετικά έργα σε όλη την Ελλάδα, και έχει διαθέσει περίπου 4 εκατ. ευρώ σε δράσεις και έργα.