Επένδυση ύψους δύο εκατ. ευρώ πραγματοποιεί ο όμιλος Ηρακλής, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού επενδυτικού του προγράμματος 2017-2020 ύψους έξι εκατ. ευρώ, για την επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων, υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας περαιτέρω τις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο Εργοστάσιο του Βόλου. Επίσης, μέσω του προγράμματος, προσφέρεται βιώσιμη και ορθή λύση, σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, για την ορθολογική διαχείριση και την εκτροπή από την ταφή υλικών που δύνανται να αξιοποιηθούν ενεργειακά, και ολοκληρώνεται ένα ακόμη βήμα στο συνολικό επενδυτικό πλάνο απανθρακοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας του ομίλου, με έργα πράσινης καιν