Στους άμεσους στόχους η αγορά της Ν. Αφρικής

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά σε διερευνητικό κύκλο επαφών για την εξαγωγή των λύσεων και προϊόντων της στη συγκεκριμένη περιοχή μέσω τοπικού αντιπρόσωπου. Για τη Ηotech η εξωστρέφεια και η καινοτομία αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάπτυξης, και ήδη προχωρά σε επέκταση των εργασιών της στο Ντουμπάι, ενώ έχει ανοίξει και την αγορά των ΗΠΑ.