Ολοκληρώθηκε η κατάθεση προτάσεων

Προτάσεις κατέθεσε το σύνολο των εταιρειών που είχαν εκδηλώσει εξαρχής ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν στο spec των διαφημιστικών εταιρειών συμμετέχουν οι εταιρείες BBDO, Magnet, Ashley & Holmes και Adel Saatchi & Saatchi και στο spec για τα media οι εταιρείες Carat, ΒGM OMD/The Media Corp, United Media και Media Insight.