Αποτελέσματα βλέπει η M&C Saatchi στη στρατηγική «απλούστευσης» την οποία ακολουθεί ο Chief Executive Officer, Moray Maclennan, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η μείωση των θυγατρικών της κατά 34% και η μείωση των ακινήτων της στο Λονδίνο κατά 30%. Σε συνέχεια της στρατηγικής αυτής, η εταιρεία σημείωσε, τους 5 πρώτους μήνες του 2021, ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται πέραν των προσδοκιών της.

Την είδηση, μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020, γνωστοποίησε ο Moray Maclennan, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του τον Ιανουάριο. Ο Maclennan αναδιοργάνωσε τη M&C Saatchi σε 5 τμήματα, τα οποία παρέμειναν κερδοφόρα, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την αρχή του έτους, με στόχο να απλοποιήσει τον όμιλο.

Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε σε παύση λειτουργίας 20 ζημιογόνων θυγατρικών και μείωσε κατά περίπου 1.500τμ, δηλαδή 30%, την ακίνητη περιουσία της στο Λονδίνο, καθώς, όπως σημείωσε ο ίδιος ο Maclennan, υπερέβαινε των απαιτήσεων. Η M&C Saatchi θα διατηρήσει μόνο το flagship γραφείο της στο Λονδίνο, καθώς χρειάζεται πλέον λιγότερο χώρο, λόγω του νέου post-pandemic μοντέλου εργασίας των 3 ημερών στο γραφείο και 2 ημερών στο σπίτι.

(Πηγή: Campaign)