Τους 25 στόχους της με προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2025 παρουσίασε η Wind στο πλαίσιο διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου με τίτλο «25 Στόχοι για το 2025», σήμερα, 1η Ιουνίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Κέντρου Αειφορίας, ο Γιώργος Τσαπρούνης, Διευθυντής Επικοινωνίας της Wind, και η Υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης της Wind, Αγγελική Ελευθερίου.

Ενδεικτικά, για το περιβάλλον, αναφέρθηκαν οι εξής: 100% διαχωρισμός και επεξεργασία αποβλήτων στις επιχειρηματικές μονάδες και εισαγωγή της κυκλικής οικονομίας μέσω προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης για συσκευές τηλεφώνων και άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό, και διάθεση της τεχνολογίας στην προστασία του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας.

Για την κοινωνία, ξεχώρισαν η ανάπτυξη «πράσινου» και βιώσιμου ψηφιακού δικτύου για βελτιωμένη ψηφιακή εμπειρία πελατών, και ψηφιακή πρόσβαση σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, ενδυνάμωση των γυναικών και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Για την εταιρική διακυβέρνηση, ενδεικτικά αναφέρθηκαν η ανάθεση 35% των ρόλων ευθύνης σε γυναίκες και η ενσωμάτωση προτύπων και Κριτηρίων Αξιολόγησης Βιωσιμότητας στην αλυσίδα προμηθευτών και ανάθεση προμηθειών σε ελληνικές εταιρείες άνω του 90% ετησίως.