(Κωνσταντινουπολη) Το brief αφορά στο 2012 και θέτει ως στόχο την προβολή της γειτονικής χώρας ως ταξιδιωτικού προορισμού ιδανικού καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η καμπάνια θα περιλαμβάνει Τηλεόραση, Τύπο, Υπαίθρια Διαφήμιση και Διαδίκτυο και θα επικοινωνήσει την Τουρκία ως μία μοντέρνα χώρα, με βαθιά πολιτισμική παράδοση, ζεστό κλίμα και πλήθος αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Μέχρι τώρα, την ευθύνη για το λογαριασμό χειρίζονταν ως επί το πλείστον εγχώρια agencies.