Αφορά στο μιντιακό λογαριασμό της αξίας 150 εκατ. λιρών

(Λονδίνο)Την κύρια ευθύνη του λογαριασμού έχει η MediaCom, η οποία από κοινού με τη Maxus -επίσης, της WPP-  είχε επικρατήσει το 2005 στο σχετικό spec. Αντιθέτως, παλιότερα, τον λογαριασμό χειρίζονταν περισσότερα agencies, κάποια εκ των οποίων ήταν η Initiative και η Mindshare. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπεύθυνη για το δημιουργικό της Shell στα παραδοσιακά Μέσα είναι η JWT και στο digital οι AKQA και Proximity.