Μεγάλο οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές σύμφωνα με τα ευρήματα της νέας έρευνας της Focus Bari | YouGov σε 1.000 άτομα πανελλαδικά.

Η έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα αναγνωρίζει «υπερβολικές» ή «αρκετά μεγάλες αυξήσεις» στις τιμές 11 προϊόντων/ αγαθών από τα 18 που εξετάστηκαν, με το ρεύμα, τα καύσιμα αυτοκινήτου και θέρμανσης, τα είδη super market και τα τρόφιμα και ποτά να προηγούνται.

Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι από 7 στους 10 έχουν μειώσει ή σταματήσει τελείως την κατανάλωση ακόμα ειδών πρώτης ανάγκης. Από αυτούς, οι 7 στους 10 το έχουν κάνει διότι δεν επαρκεί το εισόδημά τους, ενώ οι 3 στους 10 το έχουν πραγματοποιήσει «προληπτικά» / «από φόβο για τα «χειρότερα».