Ανάθεση μετά από spec
Η εταιρεία Αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, στο πλαίσιο ανανέωσης και ενίσχυσης της επικοινωνιακής της στρατηγικής, ανέθεσε την επικοινωνία της, μετά από spec, στις εταιρείες ΟgilvyOne και OgilvyAction.

Ο Μάνος Εξαρχουλάκος, Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας, δήλωσε: «Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εταιρεία Αέριο Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας πρόκειται άμεσα να επεκταθεί στην αγορά του ηλεκτρισμού, ώστε να προσφέρει απόλυτα ολοκληρωμένες λύσεις για την κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών, τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, μέσω νέων προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών. Με στόχο την ενεργή παρουσία μας στο παρόν, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή μας στο μέλλον, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της εποχής χτίζοντας τους πυλώνες επικοινωνίας μας μέσα από στρατηγικές συνέργειες με έμπειρους και αντάξιους συνεργάτες».