Η Netcompany-Intrasoft ολοκλήρωσε τη μετεγκατάσταση στα νέα κτίρια της στην Αθήνα.

Τα νέα γραφεία στο Μαρούσι, το Σύνταγμα και τους Αμπελοκήπους, με συνολική έκταση 12.500 τμ, έχουν σχεδιαστεί με επίκεντρο τον άνθρωπο, διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, χώρους εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, προσφέροντας έτσι «το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον» στους 1.800+ εργαζομένους της στην Αθήνα.

Οι εργαζόμενοι, σε συντονισμό με τις ομάδες τους, έχουν πρόσβαση σε όλα τα κτίρια, γεγονός που παράλληλα με το υβριδικό μοντέλο εργασίας, παρέχει ευελιξία.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι νέες εγκαταστάσεις, ακολουθώντας την πολιτική βιωσιμότητας της εταιρείας με στόχο τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος, είναι σχεδιασμένες με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη αναβάθμιση της πρωτεύουσας.