Οι στόχοι παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Εμπορικό Συνέδριο της εταιρείας
Η Revoil ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του Ετήσιου Εμπορικού Συνεδρίου της, με την παρουσία των στελεχών και της Διοίκησης της εταιρείας, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στον χώρο εκδηλώσεων BlePavillon στον Άλιμο Αττικής.

Κύρια θέματα του συνεδρίου ήταν απολογισμός του 2017, στόχοι για το 2018 και άξονες εμπορικής πολιτικής 2018. Το 2018, η Revoil συνεχίζει να εστιάζει στην κύρια δραστηριότητά της, την εμπορία πετρελαιοειδών μέσω του δικτύου πρατηρίων Revoil, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της σε όλη την Ελλάδα, στην παροχή νέων καινοτόμων προϊόντων στον καταναλωτή, στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των συνεργατών του δικτύου πρατηρίων, με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και την παροχή διευρυμένων υπηρεσιών, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών μέσω του προγράμματος εταιρικών καρτών στόλου. Οι εργασίες του Συνεδρίου συνοδεύθηκαν με την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ευάγγελο Ρούσσο.