Η PwC στην Ελλάδα επεκτείνεται σε νέο κτίριο, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260, 152 32 Χαλάνδρι. Παράλληλα η PwC διατηρεί τα γραφεία της στη Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι. Τα στοιχεία επικοινωνίας και τα τηλέφωνα της PwC παραμένουν ως έχουν.