Σε νέα φάση περνά το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Dixan και του τομέα απορρυπαντικών και προϊόντων οικιακής φροντίδας της Henkel Hellas, «Καθάρισε σε Βάθος», το οποίο, στον 3o χρόνο υλοποίησής του, εξελίσσεται σε «Καθάρισε σε Βάθος – Καθάρισε στην Πηγή».

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διευρύνει τις δράσεις του με στόχο να φέρει κοντά τοπικές εθελοντικές οργανώσεις, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση για τον καθαρισμό και την προστασία υδάτινων οικοσυστημάτων της χώρας μας, όπως ποτάμια, λίμνες και υδροβιότοπους.

Οι δράσεις του νέου προγράμματος ξεκίνησαν τον Μάρτιο με τη συμμετοχή εθελοντικών ομάδων με προτεραιότητα την προαγωγή του εθελοντισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, έως τα μέσα Απριλίου, οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από εκπτώσεις έως και -50% στα προϊόντα Dixan, Persil, Neomat, K2R, Bref και Vapona.