Στο πλαίσιο στρατηγικής περικοπών εξόδων

(ΛΟΝΔΙΝΟ) Στα άμεσα σχέδια είναι η μείωση του διεθνούς προσωπικού marketing κατά 12%, το οποίο μεταφράζεται σε 800 marketers, μείωση στα διαφημιστικά και εμπορικά έξοδα, καθώς και η συρρίκνωση των διαθέσιμων προϊόντων κατά 30% μέχρι το τέλος του 2014. Ο CMO Jean-Marc Huet, ανέφερε ότι η Unilever αναμένει να εξοικονομήσει πάνω από 345 εκατ. ευρώ από τις περικοπές marketing, αφού βλέπει σημαντική επιβράδυνση στην ανάπτυξή της στην αγορά, λόγω της οικονομικής κρίσης και του έντονου ανταγωνισμού από τις, μεταξύ άλλων, P&G and L’Oreal. Η εταιρεία δεν έχει δώσει προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με το χρόνο, τόπο και τρόπο περικοπής του τομέα marketing.