Αυξάνεται ο βαθμός απελευθέρωσης του κλάδου
Αλλαγές δρομολογούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως δείχνει νέα έρευνα της ICAP Group. Σύμφωνα με τον Μάρκο Κοντοέ, Senior Consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, η συνολική καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύθηκε κατά 9,4% το 2017 έπειτα από μια τριετία στασιμότητας.

Η εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα την εξαετία 2012-2017, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό καλύπτει η κατηγορία «Πελάτες Χαμηλής Τάσης» (αφορά κυρίως οικιακούς καταναλωτές). Σύμφωνα με τη μελέτη, ο χαμηλός (μέχρι στιγμής) βαθμός απελευθέρωσης αποτελεί το σοβαρότερο πρόβλημα του κλάδου, ωστόσο, ο εθνικός στόχος είναι έως το 2020 (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση), το μερίδιο της ΔΕΗ ΑΕ (σε αξία) να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 50%.

Σήμερα, η ΔΕΗ ΑΕ συγκεντρώνει την μερίδα του λέοντος στην εξεταζόμενη αγορά (84,1%) και ακολουθούν οι Elpedison Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία (3,58%), Μυτιληναίος Όμιλος Επιχειρήσεων ΑΕ (3,45%), Ήρων Θερμοηλεκτρική ΑΕ (3,4%) και Watt & Volt ΑΕ (1,4%). Σημειώνεται ότι στο Marketing Week που κυκλοφορεί τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου φιλοξενείται αφιέρωμα στην αγορά ενέργειας, το οποίο παρουσιάζει τις εξελίξεις στον κλάδο και την επικοινωνιακή στρατηγική των παρόχων ενέργειας.