Εκκρεμεί η ανάθεση των λογαριασμών των Sony Music και Electronics

Συγκεκριμένα, η UM διατηρεί τον λογαριασμό της Sony Pictures σε Βόρειο Αμερική και άλλες αγορές, ενώ η OMD αναλαμβάνει περισσότερες διεθνείς αγορές. Η MediaCom αναλαμβάνει τους παγκόσμιους λογαριασμούς των Playstation και Mobile, παράλληλα με τον τομέα electronics σε διεθνείς αγορές. Για να ολοκληρωθεί το spec, μένει η απόφαση για την ανάθεση των media των Sony Music και Electronics. Στη διαδικασία συμμετείχαν όλοι οι μέχρι πρότινος συνεργάτες της εταιρείας σε επίπεδο media, και συγκεκριμένα οι UM, OMD, MediaCom και Carat. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η UM του Interpublic Group συνεργάζεται με τη Sony για πάνω από μια δεκαετία.

(Πηγή: Advertising Age)