Κλειστή διαδικασία

Στόχος είναι η αναθεώρηση του μιντιακού λογαριασμού της, τον οποίο επί του παρόντος χειρίζεται η Mindshare. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στο spec το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, συμμετέχουν οι εταιρείες Brand Connection, Equinox και BGM. Υπενθυμίζεται ότι, η Toyota Hellas είχε ξεκινήσει και στις αρχές Φεβρουαρίου του 2010 διαδικασία αναθεώρησης του μιντιακού λογαριασμού της, η οποία όμως δεν είχε προχωρήσει τελικά.