Το αντίτιμο του έργου ανέρχεται σε 344.720 ευρώ και αφορά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προωθητικών ενεργειών του εγκεκριμένου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Καβάλας, για το έτος 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, και συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού.