Νέα έκθεση της Vodafone για την ψηφιοποίηση των πόλεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποκαλύπτει ότι θα απαιτηθούν επείγοντα μέτρα, προκειμένου να επιτευχθεί ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030.

Η έρευνα με τίτλο «Fit for the Future Cities: Πώς η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει τη βιώσιμη αλλαγή» διενεργήθηκε από την Opinion Matters σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Προσδιορίζει δε πέντε στάδια υιοθέτησης λύσεων έξυπνης πόλης, με το μεγαλύτερο ποσοστό (45%) να εμπίπτει στην κατηγορία «Pathfinder», όπου έχουν αρχίσει να υιοθετούνται λύσεις, αλλά χρειάζεται περαιτέρω χρηματοδότηση και σαφής στρατηγική και με 11% στην «Front-Runners», που είναι πιο προηγμένες στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στην Ελλάδα, το 10% των πόλεων ανήκει στην κατηγορία του «Front-Runner», ενώ το 25% κατατάσσεται ως «Pathfinder» και ένα άλλο 25% σε πόλεις που έχουν αντιληφθεί τα οφέλη της ψηφιοποίησής τους, την οποία εντάσσουν στις πολιτικές τους προτεραιότητες.