Πτώση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά
Αρνητικά εξελίχθηκαν τα επίπεδα εμπιστοσύνης των ευρωπαίων επαγγελματιών διαφήμισης και marketing στην αγορά τους, το τρίτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με το τελευταίο European Advertising Business Climate Index, του European Association of Communications Agencies (EACA).

Σύμφωνα με την έκθεση, η εμπιστοσύνη των στελεχών στο ad industry παρέμεινε θετική το Q3/2018, αλλά μειώθηκε από το +14 στο +3, τα τελευταία δύο χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην περαιτέρω μείωση της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, η οποία συρρικνώθηκε από το -27,7, στο οποίο βρισκόταν το προηγούμενο τρίμηνο, σε -39,7. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε οποιαδήποτε χώρα τα τελευταία χρόνια. Μία ακόμη παράμετρος για τη διεθνή επιδείνωση συνιστά η πτώση του δείκτη εμπιστοσύνης στο ΗΒ από +24,8 (Q2/2018) σε -11,1 (Q3/2018). Το ΗΒ έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της διαφημιστικής αγοράς στην Ευρώπη και άρα και τη μεγαλύτερη επίπτωση στον συνολικό δείκτη.