Έργο ανώτατου προϋπολογισμού 132.000 ευρώ για ένα έτος

Το έργο είναι διάρκειας ενός έτους με ανώτατο προϋπολογισμό 132.000 ευρώ και δυνατότητα παράτασης από πλευράς ΟΠΑΠ για δύο επιπλέον χρόνια. Στην τελική φάση της διαδικασίας επιλογής, συμμετείχαν επίσης η Asset Ogilvy Public Relations, η Advocate/Burson – Marsteller σε συνεργασία με την ValueCom και η V+O Communications.