Για την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης

Η διάρκεια του έργου είναι 4 μήνες και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Από πλευράς ΕΔΕΕ, έχει οριστεί εκπρόσωπος στην επιτροπή διαγωνισμού ο Ντίνος Αδριανόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Civitas Ketchum. Σημειώνεται ότι η υποβολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου.