Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται, στο Ελληνικό, μία από τις μεγαλύτερες, όπως επισημαίνει η Lamda Development, μεταφυτεύσεις δέντρων. Σε συνεργασία με εταιρείες τεχνικών έργων πρασίνου και με ελληνικά φυτώρια, η Lamda Development δημιουργεί προσωρινούς χώρους όπου θα φιλοξενηθούν περισσότερα από 2.000 δέντρα κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Τα δέντρα αυτά τα οποία βρίσκονται μέσα στον χώρο του έργου όπου έχουν ήδη ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν οι εργασίες, θα μεταφυτευθούν στο Μητροπολιτικό Πάρκο και στους κοινόχρηστους χώρους της νέας πράσινης πόλης.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τις μεταφυτεύσεις από το Experience Park, όπου το πράσινο φυσικό περιβάλλον ενισχύθηκε ακόμα παραπάνω με τη μεταφύτευση 80 δέντρων, τη φύτευση επιπλέον 100 νέων δέντρων φτάνοντας στο σύνολο τα 900 δέντρα και περίπου 80.000 φυτά από μεσογειακές ποικιλίες. Συγχρόνως, δεκάδες νέα δέντρα φυτεύτηκαν στον χώρο όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες για την ανέγερση του κτιρίου ΑΜΕΑ.