Σε εφαρμογή τίθεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου, στο οποίο θα καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου.

Το Μητρώο θα λειτουργήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) e-efimeris, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη προς το ενδιαφερόμενο κοινό. Με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας εκσυγχρονίζεται πλέον η διαδικασία υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών για τον Περιφερειακό και τον Τοπικό Τύπο και διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα μέσω της σύστασης του ηλεκτρονικού Μητρώου.

Οι ενδιαφερόμενες εφημερίδες θα πρέπει να μεταβούν στην ηλεκτρονική σελίδα http://e-efimeris.mindigital.gr/login και να πραγματοποιήσουν την είσοδό τους στην πλατφόρμα, εισάγοντας τα στοιχεία που τους έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ημέρα έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας, δηλαδή στις 15/04. Οι ενδιαφερόμενες εφημερίδες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας.