Η PwC Ελλάδας διαμορφώνει τη νέα στρατηγική της, «The New Equation», σε πλήρη εναρμόνιση με το παγκόσμιο δίκτυο και στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργώντας 600 νέες θέσεις εργασίας σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, δημιουργεί γνώση και τεχνολογία για την άρτια ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG από τις επιχειρήσεις, αναπτύσσει τεχνολογίες που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την καινοτομία, παράλληλα με την υλοποίηση πλάνου εσωτερικού μετασχηματισμού και αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Τέλος, ανασχεδιάζει το ελεγκτικό της έργο με αρωγό την τεχνολογία. Η νέα στρατηγική «The New Equation» βασίστηκε στην ανάλυση των παγκόσμιων τάσεων και σε συζητήσεις μεταξύ στελεχών της PwC, πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, εστιάζοντας σε δύο αλληλένδετες προκλήσεις που οι επιχειρήσεις θα κληθούν να διαχειριστούν τα επόμενα χρόνια.