Θα είναι ανοιχτή μέχρι και 10 Μαΐου

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 10/05, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 έχει τεθεί το σχέδιο νόμου για το «Γενικό Εμπορικό Μητρώο».

Στο πλαίσιο αυτό κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του σχεδίου νόμου. Βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, αλλά και η εποπτεία των εταίρων, για καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, για όλες τις πλευρές του οικοσυστήματος.