Το Ελληνικό Κτηματολόγιο θέτει σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση τα σχέδια τεύχους διαγωνισμού με τίτλο «Ενέργειες προβολής και ενημέρωσης για το έργο της ανάπτυξης νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργιάς του κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων του Ελληνικού Κτηματολογίου στις επιταγές της οδηγίας INSPIRE» και προσκαλεί για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων με την υποβολή παρατηρήσεων και σχολίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 345.003 ευρώ. Η δημόσια διαβούλευση θα έχει διάρκεια 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης, δηλαδή έως 21/07. Η διαβούλευση και τα τεύχη που τη συνοδεύουν αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου και στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., όπου γίνεται και η υποβολή των παρατηρήσεων/σχολίων.