Σε ψηφιακή μορφή, για λόγους ασφαλείας, θα διεξαχθεί φέτος, στις 10 Νοεμβρίου 2020, το 5ο ESG Investments & Sustainable Finance Forum της Global Sustain, με την υποστήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τα FNG, SEB και Investitionsbank Berlin. Στόχος του Forum είναι να αναδείξει θέματα που σχετίζονται με την τρέχουσα κρίση Covid-19 και την ανάπτυξη της κουλτούρας ESG (Environmental, Social & Governance).

Στα κύρια θέματα συζήτησης περιλαμβάνονται οι υπεύθυνες επενδύσεις και κεφαλαιαγορές στη νέα εποχή Covid-19, η στρατηγική επένδυσης ESG σε περίοδο αναταραχής στις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ESG και εταιρείες, και το μέλλον της βιώσιμης χρηματοδότησης βάσει της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας Taxonomy. Στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι Andre Meinecke, Strategy & Products, Investment Bank Berlin, Bernhard Schiessl, COO & Director CICERO Shades of Green, Daniel Sailer, Executive Director ESG Research, Metzler Asset Management, και Yannis Salavopoulos, Global Sustain GmbH Country Manager Germany, Viva Wallet.