Με κλειστή διαδικασία
Σε διαδικασία διερεύνησης της αγοράς επικοινωνίας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η ασφαλιστική εταιρεία Ergo Hellas.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η διαδικασία είναι κλειστή και βρίσκεται σε τελικό στάδιο, με τη συμμετοχή τεσσάρων εταιρειών. Η Ergo Hellas είναι μέλος του διεθνούς ασφαλιστικού ομίλου ζημιών Ergo και δραστηριοποιείται με την Ergo A.A.E.Zημιών, η οποία προωθεί όλες τις γενικές ασφαλίσεις (αυτοκίνητο, πυρός, γενική αστική ευθύνη, μεταφορές, τεχνικές ασφαλίσεις κ.α.) και την Ergo A.A.E.Zωής, η οποία προωθεί ασφάλειες ζωής και υγείας (κάλυψη θανάτου, συνταξιοδοτικά, επιδοματικές καλύψεις, νοσοκομειακά προγράμματα κ.α.). Όπως είναι γνωστό, προηγούμενη εταιρική καμπάνια της Ergo είχε επιμεληθεί το 2015 η DDB, με όχημα την υποστήριξη της Ergo στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.